Monitorképzésünket a FAT akkreditálta

Monitorképzésünk 6 modulját a Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2011-ben akkreditálta, és az egyes modulok elvégzésével megszerezhető szakmai kompetenciákat definiálta.

Az általános klinikai kutatási munkatárs (monitor, CRA) képzésünk a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Felnőttképzési Akkreditáló Testülete által jóváhagyott és akkreditált tanfolyam, melynek akkreditációs lajstromszáma PL-5701. A FAT által jóváhagytt modulok nem épülnek hierarchikusan egymásra, hanem a tanfolyam keretei között párhuzamosan végezhetőek.

A FAT határozata

Akkreditációs tanúsítvány

A FAT akkreditáció alapján végezzük a monitorképzés minőségbiztosítását, melybe beletartozik az oktatók hallgatói véleményezése és az oktatás folyamatos javítása a hallgatói vélemények alapján. A FAT az egyes modulok (tantárgyak) tematikája alapján az elvégzésük után elsajátítható "kompetenciákat" is megállapította, ezek az alábbi linkeken megtekinthetőek. A záróvizsgát úgy állítjuk össze, hogy ezeknek a kompetenciáknak a megszerzését ellenőrizze.


Kompetenciák 1

Kompetenciák 2

Kompetenciák 3

  • Készítés ideje: