A monitor (CRA) képzés tantárgyai

Promo2.jpg

Ki van a vonalban?

We have 3 guests online
There are no translations available.

A modul során tudatosítjuk a hallgatókban, hogy mely személyiségjegyek fontosak a hatékony monitori munkához, így mindenki céltudatosan - több vagy kevesebb energia befektetésével - tudja majd fejleszteni ezeket a képességeit.

A tantárgy fő célja, hogy a hallgató elsajátítson minden olyan ismeretet, ami szükséges a klinikai vizsgálat megszervezéséhez, és képessé váljon a vizsgálóhelyek kiválasztására, a vizsgálóorvosok betanítására, vizsgálati centrumok megnyitására, az adatok minőségének és a betegjogok érvényesülésének ellenőrzésére és végül a centrumok bezárására. A tantárgy keretei között oktatjuk a GCP-t is.

A konkrét megszerezhető ismeretek közül az alábbiak a legfontosabbak:

  • A betegtájékoztatók magyarra fordításának szabályai
  • A betegtájékoztatók ellenőrzése
  • Kommunikáció a vizsgálóorvosokkal
  • Szerződéskötések koordinációja
  • A vizsgálati dokumentáció karbantartása, frissítése
  • A vizsgálati gyógyszer nyilvántartásának ellenőrzése
  • Forrásdokumentáció és egyéni vizsgálati adatlapok (CRF) ellenőrzése a vizsgálóhelyen
  • Nemkívánatos események ("mellékhatások") jelentésének ellenőrzése
  • A vizsgálati protokolltól való eltérések feltárása
  • Vizsgálóhely felkészítése auditra, inspekcióra